Metodiky řízení projektů podle PRINCE2™

Základní informace k problematice

Co je projekt?

Projekt je dočasná struktura řízení, která je vytvořena za účelem zajištění jednoho nebo více cílů organizace. Zajišťuje provedení změn v organizaci, které mohou být vyvolány vnějšími změnami nebo potřebou zvyšování efektivnosti.

V čem se řízení projektů liší od běžného řízení organizace?

 • Změna     Projekty jsou určeny k řízení rozsáhlejších změn.
 • Dočasnost     Projekty jsou dočasné, mají vždy začátek a konec. Výsledky projektu jsou promítnuty do běžného řízení organizace, které dále pokračuje nově změněným způsobem.
 • Víceoborovost     Projekty vyžadují vytvoření týmů, ve kterých spolupracují lidé se schopnostmi z různých oborů. Často je nutné vytvářet týmy složené z pracovníků různých oddělení organizace a zároveň zástupců několika dodavatelů.
 • Jedinečnost     Každý projekt je unikátní. Organizace může mít podobné projekty, které může řídit podle jednotného vzoru, ale ty se budou lišit například jiným týmem, zákazníkem, místem realizace apod.
 • Nejistota     Výše uvedené charakteristiky představují hrozby a příležitosti, které jdou nad rámec běžného řízení organizace. Projekty jsou více riskantní.

Co je metodika a metodologie?

Metodika je návod, jak provádět pracovní postupy. Metodologie je návod, jak sestavovat metodiky. Vzhledem k překladům z angličtiny dochází v této oblasti k nepřesnostem.

Co je PRINCE2™?

PRINCE2™ je metodologie projektového řízení, vyvinutá organizací OGC (Office of Government Commerce) ve Velké Británii. Z původní metodologie řízení IT projektů ve státní správě, byla rozpracována do podoby obecné metodologie projektového řízení. Díky své praktičnosti a možnosti snadného přizpůsobování různým typů projektů se celosvětově rozšířila. Dnes je jedním z nejvíce celosvětově používaných de facto standardů ve své oblasti.

Co je metodika podle PRINCE2™?

Metodika projektového řízení by měla vždy obsahovat:

 • popisy procesů a činností
 • definici organizační struktury a odpovědností jednotlivých rolí
 • obsah řídících dokumentů

V závislosti na potřebách organizace a použíté metodologii může také definovat, jak budou na projektech řízeny:

 • jakost
 • změny
 • rizika
 • problémy
 • zkušenosti a další aspekty projektového řízení.

PRINCE2™ definuje principy, témata, procesy a dokumenty, pomocí kterých je vhodné projekt řídit. Jedním z principů je přizpůsobování (tailoring). Podle tohoto principu je třeba obecné definice upravit na specifické potřeby projektů v organizaci. Metodika podle PRINCE2™ by měla respektovat definované principy, témata a procesy a zároveň musí přihlížet k:

 • velikosti a složitosti organizace,
 • velikosti projektů,
 • oboru, ve kterém působí,
 • zda jde o interní či externí projekty (se zapojením dodavatelů),
 • zda jsou projekty organizovány v programech a řízeny projektovou kanceláří

a dalším skutečnostem.

 

PRINCE2™ je obchodní značka společnosti Office of Government Commerce.